• Bệnh khớp do thần kinh

Bệnh khớp do thần kinh là gì

Bệnh khớp do thần kinh là tình trạng phá hủy khớp do mất hoặc giảm cảm thụ bản thể, cảm giác đau và cảm giác về nhiệt. Bệnh này do bệnh về thần kinh gây ra, không xảy ra cùng lúc với bệnh thần kinh mà chỉ xảy ra sau một thời gian. Nhưng khi bệnh đã tiến tri...

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh cho tin tức Bệnh khớp do thần kinh là gì
Bệnh khớp do thần kinh là tình trạng phá hủy khớp do mất hoặc giảm cảm thụ bản thể, cảm giác đau và cảm giác về nhiệt. Bệnh này...

Hotline tư vấn

 0986 956 311